Kemiriciler (Latince: Rodentia), uyum bakımından çok başarılı olan bir memeli takımıdır. Alt ve üst çenelerinde ikişer tane sürekli büyüme eğiliminde olan kesici dişler bulunur. Köpekdişleri yoktur. Gözler başın her iki yanında toplandığından hem önlerini hem arkalarını aynı derecede görebilirler. Çok iyi koşar, tırmanır, sıçrar ve yüzerler. Yılda birkaç kere ve her batında 1-18 yavru doğurabilirler.

Farelerin besin maddesinin çok olduğu ambar,değirmen,kümes gibi yerlerde bulundukları,iç alanlarda taban ve pervaz araları,her türlü duvar delikleri,oluklar,dış alanlarda ise çöplük kenarları,toprak yığınları ve su kanallarında barındıkları dikkate alınmalıdır.

Kurulacak yem istasyonları, hedef dışı canlıların ulaşamayacağı; fare ve sıçanların hareket ve saklanma yerlerine yakın biçimde; söz konusu canlıların hızlı bir şekilde hareket edecekleri ve kısa sürede saklanma ihtiyacı duyacakları göz önüne alınarak; gürültüsüz ve hareketsiz yerlere yerleştirilmelidir.

Yemler çevre şartlarından etkilenmeyecek şekilde kap ve kutulara konulmalı; kesinlikle insan eline bırakılmamalıdır. Bu amaç için özel imal edilmiş kapaklı ve kilitli fare ve sıçan yem istasyonları tercih edilmelidir. İstasyon kap ve kutular üzerine ‘ DİKKAT FARE ZEHİRİDİR ! ‘ gibi uyarıcı bir yazı yazılmalıdır. Kullanılacak fare zehirinin fomülasyon mücadele ortamının ve farelerin beslenme özelliklerine uygun olarak seçilmelidir.

Örneğin; kanalizasyon; rutubetli ve ıslak ortamlarda tercih edilecek formülasyon tipi mum bloklarıdır.

Yem istasyonları belli aralıklarla yerleştirilmelidir, 7-10 günde bir kontrol edilerek azalan yemler takviye edilmelidir.Hiç dokunulmamış istasyonların yerleri değiştirilmeli ve azalan yemler takviye edilmelidir.

Kemirgen mücadelesi, başlangıçta, 15 gün ara ile yapılacak olan 2 ilaçlama ve kontrol şeklindedir. Bu program sonucu ortamda var olan fareler tamamen yok edilir.

Daha sonra giriş yapacak olanların yuvalanma ve çoğalmalarını önlemek amacıyla aylık periyodlarla ilaçlama ve kontroller yapılması gerekmektedir.

Yapılacak mücadelede Almanya’dan ithal, antikoagülan etkili rodentisidlerin granür ve mum blok formları kullanılır. Bu ürünlerden 5- 10 gr yiyen kemirgenler 4-6 gün içinde çoğunlukla yuvalarında ölürler. Bağışıklık oluşmaz. Kokuşma olayına neredeyse rastlanmaz. Ürünlerin uygulaması yem istasyonları içerisinde yapılacaktır.

FARELERİN GETİRDİĞİ ZARARLAR

Ev ve işyerlerini istila eder, eşyaya zarar verir, kemirirler yiyeceklere zarar verir, tüketir ambalajlarını bozarlar.

Dışkıları kılları ve taşıdıkları mikro organizmalar yiyeceklere mikrop bulaştırır.

Gıdaları ve gezindikleri çevreyi kirleterek resimleri ile beraber bulaşıcı hastalıkların insanlara yayılmasına sebeb olurlar. (veba, tifüs, weil, sodoko, hummalar, paraziter hastalıklar, kuduz salmonella bakterileri ve barsak enfeksiyonları gibi bir çok hastalık)

Çiftlik hayatına zarar verirler. Süt ve yumurta üretiminde azalmaya hayvanlarda yarattıkları stres ve rahatsızlık ile ağarlık kaybına neden olurlar.

Peptospirosis, salmonella, brucellosis ve şap hastalığını yayarak büyük tehlike teşkil ederler.

Ahşap metal yerleri, boruları, elektrik kablolarını vs kemirirler. Elektrik kontağı ve yangına sıkça neden olurlar.

Isırıklara ve diğer yaralanmalara neden olurlar korkutarak insanların sağlığını da bozarlar.

Fareler sadece gemileri batırmakla kalmıyor, elektrik kablolarını da kemiriyor. Çünkü, bu hayvanların genetik kökenli diş problemleri var; ön dişlerindeki büyüme durmuyor. Bu nedenle fareler, ön dişlerinin büyümesini engelleyebilmek için elektirk kablolarını kemirme ihtiyacı duyuyor.

Ancak elbette ki bu hem onlar hem de çevre için büyük bir risk taşıyor. Yüksek voltajlı kabloları kemiren bir fare yangın çıkmasını neden oluyor, ancak tabii ki bu yaptığından pişman olacak kadar uzun yaşayamıyor. Farelerin dişleri hafif çelikten bile daha sert olduğundan boruları, ince metalleri ve beton blokları bile kolayca tahrip edebiliyorlar.

UZUN KUYRUKLARIYLA YÖN BULURLAR!

Çünkü kısa olsa kaybolurlardı. Kuyruk farenin sadece denge sisteminde değil, aynı zamanda yön bulma duyularında da etkili bir rol oynar. Farelerin kuyrukları vücut ısılarını da düzenler ve vücut ısısı yükseldiğinde bunu düşürür.

FARE YEM ISTASYONLARI – DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Fare ve sıçanların bulunduğu alanlar dikkatlice saptanmalıdır. Bu saptamada idrar ve dışkı ipucu olacaktır.

Saptanan noktalara fare zehiri yerleştirilen yem istasyonları konulur.

Yemlere kesinlikle insan eli ve nefesi değdirilmemelidir. Fare ve sıçanlar insan kokusu aldıklarında yeme karşı çekingenlik duyarak yemi almazlar.

Yem istasyonlarının yerleştirileceği alanlar fare ve sıçanların geçiş yolu üzerindeki sessiz ve gürültüsüz alanlardır.

Yem istasyonları belli periyotlarla kontrol edilerek azalan yemlere takviye yapılır, hiç dokunulmamış istasyonların yerleri değiştirilir.

Fare ve sıçan mücadelesinde en etkin yöntem olup fare zehirlerinin yem istasyonları ile uygulanması esasına dayanır.

Bilgi almak için Böcek ilaçlama servisimize başvurabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Fill out this field
Fill out this field
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
You need to agree with the terms to proceed

Menü
Acil İlaçlama Tıkla Ara